Elektroniczna TABLICA OGŁOSZEŃ Wspólnoty Śniadeckich 12/16
Tu znajdziesz aktualne komunikaty, nr telefonów alarmowych oraz nr tel. do służb obsługujących budynek, a także informacje jak załatwić swoje sprawy oraz dostęp do e-Kartoteki.

Komunikaty

important Polbest | Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami Warszawa - Wspólnota ul. Śniadeckich 12/16 Warszawa
Data publikacji: 19 lipiec 2024

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szanowni Państwo,
informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie m.in. miasta stołecznego Warszawy na okres 3 lat.

W związku z powyższym od 01.08. zmieni się wysokość opłat za lokal.

Nowe naliczenia zostaną dostarczone przed wskazanym terminem.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://www.mpwik.com.pl/view/panstwowe-gospodarstwo-wodne-wody-polskie-zatwierdzilo-wniosek-mpwik-o-now-taryfe-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-miasta-stolecznego-warszawy-gmin-michalowice-nieporet-raszyn-serock-wieliszew-oraz-miast-piastow-i-pruszkow-na-okres-3-lat-nowa-taryfa-be

information Polbest | Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami Warszawa - Wspólnota ul. Śniadeckich 12/16 Warszawa
Data publikacji: 05 lipiec 2024

Głosowanie obiegiem uchwały 4/2024 w sprawie izolacji ściany zewnętrznej

Szanowni Właściciele,
Informujemy, że zgodnie z wynikami ekspertyzy technicznej nr 48/2022 dotyczącej zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku w części piwnicznej budynku, konieczne jest wykonanie izolacji tej ściany (na odcinku pomiędzy bramą „przedszkolną” a rurą spustową przy klatce pierwszej). W roku bieżącym wykonany został przedmiar robót i kosztorys inwestorski, na postawie czego można było oszacować koszt robót.

Wspólnota Mieszkaniowa musi teraz PILNIE wyrazić zgodę w formie uchwały na wykonanie robót, wybrać wykonawcę robót i zlecić ich wykonanie. Brak wykonania niezbędnych robót lub odłożenie robót w czasie wiąże się z tym, że degradacja ściany piwnicznej będzie postępować, a to spowoduje m.in. zwiększenie kosztów wykonania robót naprawczych w przyszłości.

W związku z powyższym uruchomiliśmy głosowanie obiegowe uchwały nr 4/2024 w sprawie wykonania izolacji ściany zewnętrznej w części podziemnej budynku.

Zarząd Wspólnoty rekomenduje oddanie głosu „ZA” przyjęciem uchwały.

Bardzo prosimy o PILNE – do 22 lipca b.r. - zagłosowanie elektronicznie lub wrzucenie wypełnionej i podpisanej papierowej karty do głosowania do skrzynki oznaczonej „Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej”. Kartę do głosowania można także przekazać bezpośrednio Członkom Zarządu WM lub administratorowi WM.

Aby zagłosować elektronicznie proszę przejść do e-kartoteki do zakładki "Głosowania".

information Polbest | Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami Warszawa - Wspólnota ul. Śniadeckich 12/16 Warszawa
Data publikacji: 21 grudzień 2023

Wszystkie informacje o Twoim mieszkaniu w Aplikacji na smartfon

Szanowni Państwo,

Informujemy, że można pobrać za darmo aplikację na smartfon i za pomocą niej podłączyć się do e-kartoteki Państwa mieszkania/lokalu użytkowego. Przewagą aplikacji nad komputerem jest to, że po pierwszym wpisaniu loginu i hasła, każde następne logowanie będzie możliwe z użyciem jedynie odcisku palca (jeśli oczywiście smartfon obsługuje takie logowanie). Dane do logowania są te same, które otrzymaliście Państwo do e-kartoteki na komputer.

W aplikacji sprawdzą Państwo saldo lokalu, naliczenia – składowe „czynszu”, rozliczenia mediów. Przeczytają Państwo komunikaty publikowane przez Administrację/Zarząd i przejrzą obowiązujące we Wspólnocie regulaminy. W aplikacji można również głosować pod uchwałami wspólnoty i sprawdzić zarejestrowane odczyty własnych liczników wody i ciepła.

Bezpieczne źródła do ściągnięcia aplikacji   

Na urządzenia z Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.lokale.app.dev

Na urządzenia z iOS:

https://apps.apple.com/us/app/lokalenet/id1670413194?l=pl&platform=iphone

important Polbest | Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami Warszawa - Wspólnota ul. Śniadeckich 12/16 Warszawa
Data publikacji: 22 czerwiec 2023

Prosimy podać nr tel. do kontaktu w nagłych przypadkach / awariach

Szanowni Mieszkańcy,

zwracamy się z gorącą prośbą o uaktualnienie Państwa numeru telefonu do kontaktu w nagłych przypadkach. Jest to bardzo ważne w zabezpieczeniu przede wszystkim Państwa interesów (zmniejszeniu rozmiarów szkód spowodowanych awarią).

Brak aktualnego numeru tel. powoduje, że w wyniku np. pęknięcia wężyka zasilającego pralkę, zalane zostają lokale poniżej i jeśli nie można dostać się do lokalu, w którym jest awaria i usunąć jej przyczyny, to zamykany jest zawór główny i tym samym odcinamy wodę dla kilkudziesięciu mieszkańców.

W przypadku ostatniej takiej awarii wężyka - musieliśmy zakręcić wodę na prawie dwa dni od niedzieli do poniedziałku. 

Więcej…

Apartamenty wakacyjne w Chorwacji