• Slider_zarzadzanie-nieruchomosci_ue_4a Polbest | Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami Warszawa - Zarządzanie Nieruchomościami w Warszawie - racjonalnie i z troską

  Nasi Administratorzy zaopiekują się Twoją Wspólnotą Mieszkaniową

  1. Administrator jak zapobiegliwy gospodarz zauważa i usuwa usterki techniczne
  2. Dba o porządek i estetyczny wygląd wnętrza i zewnętrza budynku
  3. Dlatego rośnie wartość mieszkań w obsługiwanych przez nas Wspólnotach
 • Slider_zarzadzanie-nieruchomosci_ue_3a Polbest | Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami Warszawa - Zarządzanie Nieruchomościami w Warszawie - racjonalnie i z troską

  Zatrudnij nas do administrowania, a dostaniesz więcej za mniej

  1. Pobieramy niski abonament tylko za te czynności administracyjne, które są wykonywane regularnie
  2. Kontrolujesz zamawianie dodatkowych usług i z góry wiesz ile będą kosztować
  3. Dlatego masz zagwarantowane rozważne wydatkowanie środków Wspólnoty tylko na przemyślane rozwiązania problemów
 • Slider_zarzadzanie-nieruchomosci_ue_5a Polbest | Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami Warszawa - Zarządzanie Nieruchomościami w Warszawie - racjonalnie i z troską

  Z naszą administracją załatwisz wszystkie sprawy swojej Wspólnoty

  1. Możesz zgłosić problem/sprawę SMS'em, emailem, przez www lub telefonicznie
  2. Wszystkie sprawy są rejestrowane w specjalnym systemie CRM
  3. Każda sprawa jest monitorowana przez kierownika i musi być rozpatrzona

Polbest Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.:

Zarządzamy i Administrujemy nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej jak troskliwy Gospodarz domu

Wypróbuj doświadczenie i opiekę, którą oferujemy!

Czujesz, że dotychczasowa "zwykła" Administracja nie gwarantuje Tobie i Twojej Wspólnocie Mieszkaniowej gospodarnego zarządzania Waszym majątkiem, bo ogranicza się wyłącznie do księgowania przepływów pieniężnych i usuwania awarii.

Jeśli tak czujesz, to rozważ zatrudnienie Administratora, który z troską gospodarza domu zangażuje się w sprawy Twojej Wspólnoty.

Zatrudnij Administratora zorientowanego w tym, co dzieje się na budynku. Takiego co naprawia wszystko na czas, zapobiega awariom, dba o finanse Wspólnoty i po prostu rozwiązuje problemy Właścicieli mieszkań.

Postaw na racjonalność, zamów administrowanie w Polbest Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o., a zadbasz równiesz o własne finanse, bo w proponowanej przez nas usłudze "Troskliwy Gospodarzu Domu" zapłacisz tylko za te usługi administrowania, z których naprawdę będziesz korzystać i nic po za tym!
 

Jesteśmy firmą rodzinną, a nie korporacją, dlatego BARDZIEJ się staramy!

Załatwione sprawy

Twoje Sprawy będą skrupulatnie rejestrowane w specjalnym systemie CRM i zawsze są rozpatrywane. Możesz zgłosić problem/sprawę SMS'em, emailem, przez www lub telefonicznie.

Więcej za mniej

Z rozwagą przeanalizujemy każde możliwe rozwiązanie problemów Twojej Wspólnoty Mieszkaniowej tak, aby wybór gwarantował najlepszy efekt za optymalną cenę.

Jakość życia

Zatroszczymy się o cały budynek i o kondycję finansową Wspólnoty po to, by podnosić standard Twojego życia i zwiększać wartość Twojego mieszkania.

Dla nas profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oznacza zajęcie się wszystkimi sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej z troską o szczegóły i załatwienie tych spraw w sposób przemyślany, rozważny i mądry. Dlatego w swoim codziennym działaniu staramy się lepiej i lepiej odpowiedzieć na pytania:

W jaki sposób zarządzać nieruchomością aby cała część wspólna była zadbana, a rachunki pozostawały na niskim poziomie mimo ciągłych podwyżek opłat za media?

Jak skutecznie egzekwować od wszystkich wnoszenie opłat za eksploatację i na fundusz remontowy?
Jak inwestować we wspólną nieruchomość by wszyscy Właściciele odczuli, że ich sytuacja mieszkaniowa się poprawia?

Czy Twoja nieruchomość jest dobrze zarządzana?

Czy zgadzasz się, że nieruchomość jest dobrze zarządzana gdy:

 • klatki schodowe i korytarze lśnią czystością,
 • przylegające do budynku otoczenie i drogi są zawsze uporządkowane,
 • wszelkie urządzenia wspólne (windy, hydrofornia, oświetlenie itd.) są zadbane i po prostu działają,
 • remonty i modernizacje odbywają się sprawnie i przy niskich kosztach,
 • przeglądy i inne formalne czynności związane z utrzymaniem nieruchomości odbywają się w terminach ustawowych,
 • wszyscy Współwłaściciele regularnie wnoszą należne opłaty.
administrowanie budynkami usługi porządkowe

Jeśli w Twojej ocenie na tym właśnie polega dobre zarządzanie nieruchomością, to czy obecnie masz zapewnioną taką profesjonalną Administrację?

Nie wszędzie niestety z takim Administrowaniem budynkami można się spotkać. Bywa, że mimo wynajętej firmy sprzątającej: ściany na korytarzach są brudne, a trawniki pełne nieczystości. Mimo „opieki” ze strony konserwatorów: winda stoi nieczynna przez 2-5 dni, a na ostatnich piętrach nie ma ciepłej wody lub kaloryfery są zimne w środku sezonu grzewczego. Wtedy albo wszyscy się na to godzą albo … warto zmienić Administratora Nieruchomości.

Administrator nieruchomości, który zadba o Twój Dom z troską i roztropnie

Firma Polbest Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o. specjalizuje się w kompleksowej administracji i zarządzaniu nieruchomościami zlokalizowanymi na terenie miasta Warszawy i okolicznych miejscowości.
U nas znajdziesz cały zakres usług związany z administrowaniem i zarządzaniem budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

budynek zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

telefon do zarządzanie nieruchomościami warszawa

Zadzwoń teraz +48 696 949 495
aby otrzymać dedykowaną ofertę na
zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej

Zakres świadczonych usług administracyjnych:

(pełną listę otrzymają Państwo wraz z ofertą na zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej)

Jako Administrator zobowiązujemy się do:

 1. prowadzenia rachunkowości Wspólnoty,
 2. prowadzenia określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową,
 3. ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów,
 4. prowadzenia rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,
  przechowywania, prowadzenia i aktualizacji książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej obiektu,
 5. przechowywanie, prowadzenie i aktualizacja właścicieli lokali oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
 6. dokonywania rozliczeń przez rachunek bankowy,
 7. zawiadomienia właścicieli lokali na piśmie o terminie i porządku zebrania przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem daty zebrania,
 8. realizacji w ramach czynności zarządu zwykłych przedsięwzięć remontowych, konserwacyjnych, przeglądów doraźnych i okresowych zlecanych przez Zarząd Wspólnoty,
 9. sporządzenie dla Zarządu projektu rocznego planu gospodarczego,
 10. powiadamiania właścicieli o treści uchwał podejmowanych z udziałem głosów zbieranych indywidualnie,
 11. regulowania zobowiązań Wspólnoty do wysokości posiadanych środków na rachunku Wspólnoty,
 12. informowania Zarządu o sytuacji ekonomicznej Wspólnoty,
 13. pobierania na podstawie wystawianych faktur, pożytków z nieruchomości wspólnej na rachunek i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
 14. przedstawiania propozycji dla Zarządu, co do lokowania okresowych nadwyżek finansowych na rachunkach okresowych lub w bezpiecznych papierach wartościowych,
 15. przedstawiania dla Zarządu propozycji zmian wysokości opłat,
 16. ubezpieczenie budynku/nieruchomości wspólnej w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty,
 17. przekazanie rocznego sprawozdania finansowego Zarządowi Wspólnoty najpóźniej na 25 dni przed terminem Zebrania Sprawozdawczego,
 18. zapewnienie stałych godzin obsługi mieszkańców w biurze na terenie nieruchomości, z uwzględnieniem co najmniej jednego dnia w tygodniu w godzinach popołudniowych,
 19. utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, chodników przed nieruchomością i terenów zielonych należących do nieruchomości,
 20. po zakończeniu wykonania umowy administrator zobowiązany jest do:
  • sporządzenia z udziałem Zarządu Wspólnoty w terminie 30 dni protokołu zdawczo-odbiorczego,
  • przedłożenia Wspólnocie w terminie 30 dni sprawozdania z dotychczasowego wykonania planu gospodarczego,
  • niezwłocznego przekazania Wspólnocie wszelkiej dokumentacji dotyczącej nieruchomości i spraw Wspólnoty – w tym dokumentacji budowlanej i prawnej nieruchomości oraz zawartych w imieniu Wspólnoty umów.

Administrator zadba o należyte utrzymanie czystości w następującym zakresie:

 • codzienne zamiatanie i sprzątanie klatek schodowych, korytarzy,
 • raz w tygodniu mycie klatek schodowych, drzwi i podestów,
 • raz w miesiącu mycie parapetów na klatkach schodowych, lamperii,
 • 2 razy w roku mycie okien na klatkach schodowych (kwiecień, październik),

Administrator w okresie zimowym – niezależnie od pory dnia zapewni:

 • uprzątanie śniegu (błota śnieżnego) z wejść do klatek schodowych i chodników,
 • pryzmowanie śniegu (błota śnieżnego) na chodnikach przy krawężnikach,
  usuwanie gołoledzi z wejść do klatek schodowych i chodników.

Administrator dba o teren należący do Wspólnoty Mieszkaniowej:

 • chodnik, droga, trawnik, zieleń,

Sprzęt do sprzątania i zmywania oraz środki czystości zapewnia Administrator.

Zarząd Wspólnoty przekaże nieodpłatnie Administratorowi pomieszczenie potrzebne dla osoby sprzątającej.

Administrator świadczy następujące usługi konserwacyjne w zakresie:

 • Instalacji c.o.
  • przegląd połączeń gwintowanych na instalacji,
  • likwidacja przecieków,
  • sprawdzenie połączeń gwintowanych na połączeniach zaworów odcinających,
  • usuwanie nieszczelności instalacji,
  • kontrola pracy zaworów odcinających na rozdzielaczach c.o.,
  • likwidacja przecieków na rozdzielaczach,
  • kontrola parametrów pracy instalacji c.o.
 • Instalacja zimnej wody
  • przegląd połączeń gwintowanych na instalacji,
  • likwidacja przecieków,
  • sprawdzenie połączeń gwintowanych na połączeniach zaworów odcinających,
  • usuwanie nieszczelności instalacji,
  • kontrola parametrów pracy instalacji zimnej wody,
 • Instalacji kanalizacyjnej
  • przegląd widocznych połączeń na instalacji,
  • usuwanie zapchań instalacji kanalizacyjnej,
  • kontrola pracy instalacji kanalizacyjnej do pionu w lokalu.
 • Instalacji gazowej
  • przegląd połączeń gwintowanych na instalacji,
  • likwidacja przecieków,
  • sprawdzenie połączeń gwintowanych na połączeniach zaworów odcinających,
 • Instalacja elektryczna – oświetleniowa zewnętrzna
  • sprawdzenie oświetlenia zewnętrznego,
  • regulacja czujników sterowania oświetleniem,
  • wymiana przepalonych żarówek,
  • naprawa uszkodzonych połączeń na przewodach, rozetach itp.
 • Instalacja elektryczna – oświetleniowa wewnętrzna
  • sprawdzenia oświetlenia wewnętrznego,
  • regulacja czujników sterowania oświetleniem,
  • wymiana przepalonych żarówek,
  • naprawa uszkodzonych połączeń na przewodach i rozetach,
  • utrzymanie w czystości rozdzielni i tablic,
  • budowlanka – drobne roboty budowlane

Dyspozycyjność konserwatora przez 24 godz.
Czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi:

 • w ciągu 2 godzin od zgłoszenia, o ile zgłoszenie nastąpiło do 16°°
 • reakcja następnego dnia o godzinie 8°°, przy powiadomieniu po godz. 16°°,
 • w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu i mienia mieszkańców podjęcie działań nastąpi niezwłocznie.
 1. Administrator zleca wykonanie przeglądów rocznych, okresowych, specjalistycznych (kominiarskie, gazowe, elektryczne, budowlane, ekspertyzy), w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty.
 2. Koszty realizacji zadań wymienionych w pkt. 1 ponosi Wspólnota Mieszkaniowa.
 3. Wnioski z przeglądów administrator przedstawia Zarządowi niezwłocznie.
 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do realizacji wniosków z przeglądów, poprzez podjęcie uchwał o realizacji, wraz z podjęciem decyzji o terminie realizacji i sposobie finansowania zadania.

Posiadamy 10 letnie doświadczenie w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.
Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą stosowne uprawnienia.
Nasi pracownicy techniczni dostępni są całodobowo. Prowadzimy indywidualne spotkania z właścicielami.

telefon do zarządzanie nieruchomościami warszawa

Zadzwoń teraz +48 696 949 495
aby otrzymać dedykowaną ofertę na
zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej

Skontaktuj się z nami:

Siedziba

POLBEST Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Grójecka 194 lok. 145 (klatka 4 piętro 2)
02-390 Warszawa

Zadzwoń do nas

Tel.: +48 696 94 94 95
Tel./fax: +48 22 245 09 84

Godziny Pracy

Pon - Pią, 9:00 - 16:00

E-mail

biuro@polbest.waw.pl

www

https://zarzadzanie-nieruchomosciami.eu
Apartamenty wakacyjne w Chorwacji