Zmiany w naliczeniach zaliczek za mieszkanie związane z podwyżką cen gazu

Szanowni Państwo
W związku z podwyżkami cen gazu jakie miały miejsce we wrześniu i w październiku oraz już zapowiedzianymi kolejnymi podwyżkami dla terminu dostaw 11.2021 - 03.2022 informujemy, że nastąpi zmiana zaliczek na poczet rozliczania mediów dla lokali.

W świetle obowiązującego we Wspólnocie Regulaminu ustalania i rozliczania z użytkownikami lokali kosztów dostaw zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów dostawy energii cieplnej dla potrzeb podgrzania wody i centralnego ogrzewania (rozdz. Przepisy ogólne pkt 4) - Załącznik do Uchwały 5/9/2016 Zarząd Wspólnoty Wolica-Rokicka 2A-E został zmuszony do podjęcia decyzji o konieczności podwyższenia zaliczki na media w związku ze znacznym wzrostem cen rynkowych gazu.

Nowe zaliczki będą obowiązywać od 01.11.2021r.. Szczegółowe naliczenia otrzymacie Państwo przed 10 listopada.

Ostatnia podwyżka gazu z dnia 11.10.2021 spowodowała, że cena jest o 181% wyższa względem ceny gazu obowiązującej w pierwszym półroczu 2021r. Zaliczki wnoszone przez Państwa w opłatach za użytkowanie lokali nie są w stanie pokryć obecnie otrzymywanych faktur. A należy pamiętać, że dopiero teraz rozpoczynamy sezon jesienno – zimowy z największym zużyciem gazu niezbędnego do podgrzewania wody jak i do centralnego ogrzewania.

Apelujemy o oszczędzanie. Prosimy Państwa o zamykanie drzwi klatkowych oraz zakręcanie zaworów grzejnikowych w lokalach przed przewietrzaniem pomieszczeń.