PAKIETY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 

1. PAKIET NASZA MAŁA WSPÓLNOTA

 

DLA KOGO?

 

Pakiet przeznaczony jest dla wspólnot mieszkaniowych liczących nie więcej niż 20 lokali. Do liczby lokali wliczane są nie tylko lokale mieszkalne, ale również samodzielne lokale wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem na inne cele niż mieszkaniowe.

CECHY PRODUKTU

 

Usługi objęte pakietem

• otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego podstawowego,

• wypłaty gotówkowe w złotych z rachunku bankowego pakietu,

• abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO,

• przelewy i zlecenia jednorazowe składane za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim,

• wpłaty gotówkowe, dokonywane w oddziale prowadzącym rachunek oraz w agencjach PKO Banku Polskiego podległych temu oddziałowi, w kwocie aż do 1000 zł (włącznie).

 

Cena pakietu

• 20 zł miesięcznie.

 

Warunki zakupu pakietu

• złożenie przez wspólnotę „Oświadczenia o liczbie lokali we wspólnocie”.

 

DODATKOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA

 

Stawka opłaty za pakiet ulega obniżeniu o połowę (do kwoty 10 zł miesięcznie) w okresie pierwszych czterech lat kredytowania wspólnoty kredytem inwestorskim z grupy kredytów NASZ REMONT.

 

2. PAKIET NASZA WSPÓLNOTA

 

DLA KOGO?

 

Pakiet przeznaczony jest dla wspólnot mieszkaniowych – bez względu na liczbę lokali we wspólnocie.

 

CECHY PRODUKTU

 

Usługi objęte pakietem

• otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego podstawowego,

• otwarcie i prowadzenie rachunku pomocniczego dla funduszu remontowego,

• założenie i prowadzenie skrzynki poczty internetowej na serwerze PKO Banku Polskiego,

• przekazywanie informacji o zmianach salda do skrzynki poczty internetowej – dane przekazywane są raz na dobę i uwzględniają wszystkie zmiany sald rachunków, które nastąpiły poprzedniego dnia,

• informacja SMS – przesyłanie na telefon komórkowy wiadomości tekstowych (SMS), informujących o saldach rachunków – dane przekazywane są raz na dobę i uwzględniają wszystkie zmiany sald rachunków, które nastąpiły poprzedniego dnia,

• wypłaty gotówkowe w złotych z rachunków bankowych na rzecz posiadacza rachunku lub na rzecz osób trzecich.

 

Cena pakietu

• 40 zł miesięcznie.

 

DODATKOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA

 

• Stawka opłaty za pakiet ulega obniżeniu o połowę (do kwoty 20 zł miesięcznie) w okresie pierwszych czterech lat kredytowania wspólnoty kredytem inwestorskim z grupy kredytów NASZ REMONT.

 

3. PAKIET NASZA WSPÓLNOTA PREMIUM

 

DLA KOGO?

 

Pakiet adresowany jest do największych i najaktywniejszych wspólnot mieszkaniowych, dokonujących wielu operacji poprzez rachunki bankowe.

 

CECHY PRODUKTU

 

Usługi objęte pakietem

• otwarcie i prowadzenie trzech rachunków bieżących: podstawowego, pomocniczego dla funduszu remontowego oraz innego rachunku pomocniczego wskazanego przez wspólnotę,

• wypłaty gotówkowe w złotych z rachunków bankowych pakietu,

• abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO,

• przelewy oraz zlecenia jednorazowe składane za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim,

• korzystanie z systemu umożliwiającego identyfikację wpłat wnoszonych na rachunki bankowe wspólnoty (System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich SWRK),

• instalacja systemu bankowości elektronicznej MultiCash na jednym stanowisku komputerowym,

• abonament za rachunki pomocnicze pakietu podpięte pod instalację MultiCash,

• udzielenie i automatyczne odnowienie limitu dopuszczalnego salda debetowego.

 

Cena pakietu

• 60 zł miesięcznie.

 

DODATKOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA

 

• stawka opłaty za pakiet ulega obniżeniu o połowę (do kwoty 30 zł miesięcznie) w okresie pierwszych czterech lat kredytowania wspólnoty kredytem inwestorskim z grupy kredytów NASZ REMONT,

• obniżona do poziomu 2,5 zł stawka opłaty za wpłaty gotówkowe w kwocie do 1000 zł (włącznie),

• obniżona do poziomu 30 zł stawka opłaty abonamentowej za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej MultiCash związanego z jednym rachunkiem.