Zawiadomienie

W dniu 21 września b.r. (piątek)

w godz.  8.30 – 10.30

w godz. 18.00 – 19.30

w budynku B. Chrobrego 13 przeprowadzone zostaną coroczne obowiązkowe:

-kontrola przewodów kominowych

-kontrola instalacji gazowej

kontrole przeprowadzi firma:

Usługi Kominiarsko – Budowlane „ESKOM”

o4-035 W-wa ul. Ostrzycka 1/5m. 151

 

prosimy o obecność w wyznaczonym terminie