Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określają: Ustawa z dnia 24.06.1994r. O własności lokali (Dz.U. NR 85, poz. 388, art.13, ust.2) – Prawa i obowiązki właścicieli lokali.

Ustawa z dnia 02.07.1994r. O najmie lokali mieszkaniowych i dod. mieszk.(Dz.U. Nr 105, poz. 509, art. 15 ) – Ogólne zasady najmu