Obowiązek wykonania  przeglądu określa: Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.NR 89, poz.414)- Utrzymanie obiektów budowlanych