Zawiadomienie

W dniu 4 października b.r. (czwartek)

w godz.  8.30 – 12.00

w godz. 17.00 – 19.30

w budynku Chełmska 50 przeprowadzone zostaną coroczne obowiązkowe:

-kontrola przewodów kominowych

-kontrola instalacji gazowej

kontrole przeprowadzą

– „kominiarską” – usługi kominiarsko – Budowlane „ESKOM”

o4-035 W-wa ul. Ostrzycka 1/5m. 151

– :gazową” – T.H.U. POLBEST

02 -390 W-wa, ul. Grójecka 194 lok 146

prosimy o obecność w wyznaczonym terminie