Zawiadomienie o rocznym zebraniu ogółu Właścicieli

Informujemy, że Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 wraz z kolejnymi rozporządzeniami RM w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadziły liczne ograniczenia dla osób i podmiotów gospodarczych, w tym zakaz organizowania zgromadzeń, posiedzeń i spotkań, a także zebrań Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych.

W czasie pandemii i ustanowionych ograniczeń obowiązuje do odwołania zakaz organizowania zebrań ogółu Właścicieli we Wspólnotach Mieszkaniowych w formie tradycyjnej. Przypomnijmy, że został ustanowiony on przepisami końcowymi zamieszczonymi w Ustawie z dnia 31.03 2020r o Covid-19 art. 90.

Niemniej jednak uchwały ogółu Właścicieli mogą być podejmowane w innej formie, np. głosowania elektronicznego lub w formie kart do głosowania.

W związku z powyższym zbieranie głosów polegać będzie na oddaniu głosu na przekazanej Państwu karcie do głosowania pod uchwałami nr 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021

Uprzejmie prosimy o oddanie głosu pod uchwałami i wrzucenie wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania w terminie do 19 kwietnia b.r. do skrzynki pocztowej [Administracja/Wspólnota].