W imieniu Zarządu Wspólnoty informujemy, że w związku z wejściem w życie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za odpady komunalne (śmieci) w powiązaniu ze zużyciem wody - wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe są zobowiązane do zmiany naliczeń dla Właścicieli lokali.

Od dnia 1 kwietnia 2021r. stawka opłaty za odpady komunalne wynosi 12,73 zł za 1m³ zużytej wody.

M. St. Warszawa pobiera od Wspólnoty opłatę za śmieci na podstawie wskazań licznika głównego wody, dlatego naliczenia dla właścicieli lokali składają się dwóch składników:
1) od wody zużytej w lokalu zgodnie ze wskazaniami wodomierzy indywidualnych (lub ryczałtem 4m³ od osoby, gdy w lokalu nie ma wodomierzy) plus
2) od części wody niezbilansowanej (tzw. wody technicznej) przypadającej na właściciela - obliczanej zgodnie z obowiązującym we Wspólnocie regulaminem rozliczania kosztów dostarczanych mediów.

Nowa stawka naliczeń za śmieci w naliczeniach za lokal figuruje pod nazwą „Wywóz śmieci”

Prosimy o uwzględnienie zmiany w opłatach za lokal począwszy od kwietnia 2021r.