POLBEST Opinie

Opinia o firmie Polbest Zarządzanie Nieruchomościami

„Współpraca Wspólnoty Mieszkaniowej Śniadeckich 12/16 z firmą Polbest Zarządzanie Nieruchomościami Sp. Z o.o. kierowaną przez Prezesa Mariusza Jakubaska datuje się od 2007 do chwili obecnej. […]
Biorąc pod uwagę dobre przygotowanie merytoryczne i organizacyjne spółki Polbest, firma z powierzonych zadań wywiązuje się w sposób nie budzący zastrzeżeń. […]
Firma jest przygotowana do realizacji prac w swojej specjalności, godna polecenia i zaufania.”

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Ul. Śniadeckich 12/16 , 00-656 Warszawa

Opinia nr2 o Polbest Zarządzanie Nieruchomosciami Sp. z o.o.

[…] Zarząd Wspólnoty jako bardzo wymagający i krytyczny zarządca nieruchomością stwierdza z cała odpowiedzialnością, że firma Polbest Zarządzanie Nieruchomościami Sp. Z o.o. jest administratorem rzetelnym, solidnym i obowiązkowym. […] Prezes firmy Pan mgr Mariusz Jaubasek jako wysoce wykwalifikowany i doświadczony specjalista służy z wielkim pożytkiem dla wspólnoty radą i pracą w bardzo szerokim zakresie”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Bitwy Warszawskiej 1920r nr 12

Opinia nr3 o Polbest Zarządzanie Nieruchomosciami Sp. z o.o.

„Współpraca naszej Wspólnoty Mieszkaniowej z firmą POLBEST Zarządzanie Nieruchomościami Sp. Z o.o. datuje się od 2004. Firma dla nas wykonuje usługi w zakresie administrowania, konserwacji, sprzątania. Stwierdzam, że prace wykonywane są solidnie i terminowo. […]”

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Nr 59/63 przy ul. Grójeckiej

Opinia o firmie Polbest Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. w Warszawie

„Wspólnota Mieszkaniowa OPACZEWSKA 29 w 2006 roku zleciła administrowanie naszym budynkiem Firmie POLBEST Zarządzanie Nieruchomościami Sp. Z o.o. […]
Dotychczasowa współpraca z tą Firmą układa się bardzo dobrze i Zarząd Wspólnoty uważa, że jest godna polecenia innym Zarządcom nieruchomości.”

Wspólnota Mieszkaniowa
Ul. Opaczewska 29